2009-09-06-04-vikendovka-trnava-006
108 fotek

Již tradiční víkendovku jsme letos uskutečnili pro většinu z nás v neznámém prostředí Rekreačního střediska Trnava. Volba to byla velmi dobrá neboť jsme byli všichni mile překvapeni jak překrásným prostředím, tak i samotným rekreačním zařízením a jejím personálem.

Trochu nás zaskočilo při pátečním příjezdu počasí, které bylo nevalné, ale vůbec to neovlivnilo to, abychom se ubytovali a seznámili se s tím co všechno nám rek. zařízení nabízelo. Večer proběhl jako vždy ve znamení taneční diskotéky s grilováním klobás. Zábava probíhala do pozdních nočních hodin bez jakékoliv větší újmy na zdraví a zařízení.

Sobotní ráno nás přivítalo sluníčkem což bylo povzbudivé a proto hned po snídani a společném focení, jsme vyrazili na vycházku po okolí. V areálu zůstali pouze ti, kteří připravovaly soutěže, které byly naplánované na odpoledne. Po návratu z vycházky jsme se stihli občerstvit ve zdejší osvěžovně a potom jsme si s chutí vychutnali výborný oběd.

Po menší polední přestávce jsme byli seznámení se soutěžemi, rozdělili jsme se do družstev a začalo samotné sportovní klání. Disciplín bylo několik a některé byly zaměřeny nejen na fyzickou zdatnost, ale také na šikovnost a chytrost. Objevila se zde morseovka, matematické počítání, skládání kostek do co největší výšky, běh přes překážky v podobě dětských průlezek a skluzavek, srážení plechovek papírovými koulemi, znázorňování činnosti pantomimou nebo kreslením, skládání vysypaných sirek do krabiček s rukavicemi na rukou, házení balónem na koš, srážení kuželek hadicí a jako nejzajímavější disciplína byl běh přes překážky se skládáním karabin do řetězu a hlavolamem v podobě spojování has. půlspojek.

Po náročném zápolení proběhlo opět občerstvení, během kterého rozhodčí provedli sčítání dosažených bodů a časů. Protože vše proběhlo celkem rychle a do večeře zbýval ještě nějaký čas, uskutečnilo se vyhodnocení celé soutěže. Za velkých ovací byly rozdány ceny a všichni účastníci a to i ti, kteří nesoutěžili, dostali pěkné vzpomínkové listiny.

Po večeři proběhla velká očista a někteří si museli taky trochu dáchnout, aby nabraly síly na další večerní program. Byla naplánována opět diskotéka s nějakým doprovodným programem, který se ale neuskutečnil díky fotbalovému zápasu jenž všichni se zájmem sledovali. Zůstalo tedy pouze u toho tanečku, který se tentokrát protáhl skoro až do ranních hodin.

Nedělní dopoledne bylo spíše odpočinkové, to znamenalo volný program, který si každý vyplnil sám dle svých představ. Většinou to byla opět vycházka do okolí a ti nejmladší strávili dopoledne v lese pod dohledem Romana Pastorčáka, kde hrály hry.

Po obědě jsme si zabalily věci, uklidily ubytovací prostory a po poobědovém kafíčku jsme se rozloučili s majitelem rek. zařízení. Odebrali jsme se na parkoviště ke svým dopravním prostředkům, kde po hlasném rozloučení se všichni rozjeli domů.

Všem zúčastněným se tato akce moc líbila a je nutno poděkovat těm, kteří se na její organizaci podíleli. Největší dík patří Marušce Čechové, která již od června kolem této akce běhala a starala se také o její chod při samotném pobytu. Další dík je pro Petra a Janu Čechovi, kteří se starali o organizaci a průběh sobotních soutěží, Petře Ordeltové, která připravila krásné vzpomínkové listiny a samozřejmě nesmíme také zapomenout na našeho starostu, který se staral po oba večery o grilování uzených pochoutek. Velké poděkování patří také majiteli rek. zařízení, který nám ve všem vyšel maximálně vstříc, se svým personálem se o nás starali se vší péčí a hlavně za výborné jídlo, které nám připravili.

Škoda jen, že účast na této akci byla, tak malá. Po loňské zkušenosti při výběru termínu uskutečnění víkendovky jsme se rozhodli, že při té letošní přizpůsobíme datum tak, aby vyhovoval pokud možno co nejvíce lidem a abychom se jí mohli zúčastnit v co největším počtu. Ale bohužel i přes tuto snahu byla účast ještě menší než loni. Je to velká škoda, že i z řady členů výboru o tuto akci nebyl zájem a proto budeme ještě hodně zvažovat, zdali se příští ročník uskuteční. Doufejme, že se vše v dobré obrátí a zase strávíme tak pěkný společný víkend jako byl ten letošní a ty všechny předcházející.

Zapsal: L. Ordelt