2008-09-14-12-vikendovka-chvalcov-046
162 fotek

Letošní víkendovku jsme uskutečnili v příjemném prostředí Hostýnských vrchů v rekreačním středisku Chaty pod Obřany. Do místa dění jsme přijeli asi v 17 hod a ještě před večeří stihli členové výboru udělat krátkou poradu na které se upřesnili některé detaily týkající se pobytu. Po večeři jsme se seznámili s areálem, který nám byl celý k dispozici, rozdělily se soutěžící družstva a ponořili jsme se do rytmu hudby, kterou nám zpestřoval celý večer náš sborový DJ Zdeněk Kedroň se svým asistentem Honzou Kedroněm. Aby nám při tančení náhodou moc nevytrávilo a vydrželi jsme co nejdéle se zase staral Jiří Dlabač, který venku griloval skvělé klobásky. Za těchto okolností vydržela většina přítomných až do pozdních nočních hodin.

Ráno hned po snídani vyrazila většina účastníků na vycházku směr zřícenina hradu na kopci zvaném Obřany. Někteří jsme zůstali v areálu a připravovali techniku a trať na odpolední soutěže. Samotné klání bylo odstartováno po krátkém poledním odpočinku, kdy jsme nabrali nové síly a odhodlání sáhnout si při soutěžích až na dno. Jako první proběhla štafeta 4 krát xx metrů, po ní přišla na řadu tak zvaná džberovka se srážením plechovek a jako poslední disciplína nemohl samozřejmě chybět požární útok i když trošku jinak než jak jsme zvyklí. Všechna družstva soutěžila s maximálním nasazením za podpory a skandování diváků a bylo to samozřejmě znát i na výsledcích, což dokazují fotky ve fotogalerii. No a tak jako na každé správné soutěži, tak ani tady nechyběla grilovaná klobáska, podávalo se pivo, kafe a nějaké to nealko.

Po večeři, když jsme znovu zasytili naše žaludky proběhlo za velkého potlesku vyhlášení výsledků odpoledního klání. Poděkovalo se rozhodčím za trpělivou práci a bezúplatné rozhodování a všem ostatním, kteří svým skandováním vytvořili výbornou diváckou kulisu, která celou soutěž umocnila. Velké poděkování patří také naší člence Petře Ordeltové, která připravila pro všechny účastníky pěkné účastnické diplomy i s vlastními fotkami. Sotva se rozdaly ceny, které byly v pěkných skleněných obalech, začala volná zábava, kterou nám svou hudbou opět zpestřil DJ Z. Kedroň, ale tentokrát ne do pozdních nočních hodin, ale skoro do brzkých hodin ranních.

Nedělní dopoledne bylo spíše odpočinkové, někteří vyrazili na nenáročnou vycházku, část odmítala opustit bufet a ti nejvíce unavení doháněli na chatkách spánkový deficit. Po obědě se předaly ubytovací prostory a něco málo po 14 hod. nás autobus odvezl ke svým domovům. Letošní víkendovka se zdařila díky pěknému počasí, vstřícnému přístupu majitelů a personálu Chaty pod Obřany, za což jim moc děkujeme no a samozřejmě hlavně díky slušnému vystupování a dobrému přístupu všech zúčastněných k naplánovanému programu, který se všem jak doufám aspoň trochu líbil.

Jednu vadu na kráse, ale letošní víkendovka přeci jen měla a to v podobě slabého zájmu o účast na této akci. Je to velká škoda neboť její příprava stojí některé z řad výboru honě práce a volného času a nezájem ze strany ostatních členů sboru nás velmi mrzí. Doufejme jen, že nás tento fakt nedonutí tuto tradiční akci zrušit, neboť je jediná, kdy se za celý rok můžeme na delší dobu sejít a tak jak se říká ,, pořádně se vyblbnout‘‘.

Místo ani termín příští víkendovky ještě neznáme, ale i tak doufáme, že letošní slabá účast byla jen shoda náhod a příštího ročníku se zúčastní tolik členů, že nám nebude ani autobus stačit, tak jak už se nám to stalo při loňském víkendovém pobytu na Jelenovské.

Zapsal: L. Ordelt