2009-05-03-01-soustredeni-brezuvky-074
117 fotek

Ve dnech 1.-3.5.2009 se 23 členů našeho sboru zúčastnilo víkendového nácviku v areálu koňského tábora na Březůvkách. 12 členů soutěžních družstev spolu se třemi trénujícími se většinu času věnovali nacvičování na nastávající sezonu.

Odjezd od hasičské zbrojnice byl v pátek ve 13 hodin. Odpoledne, po ubytování, jsme se všichni pustili do odklízení ořezaných větví z „tréninkové plochy“ a jejího okolí. Večer si členové soutěžních družstev protáhli tělo při fotbálku. Poté jsme se všichni pustili do opékání špekáčků k večeři a užívali jsme si příjemné posezení a debatování u ohně. Po večeři jsme se přesunuli do společenské místnosti, kde jsme shlédli záznam a fotky z loňské víkendovky na Březůvkách.

Po celou sobotu se obě soutěžní družstva věnovala nacvičování, část ze sedmi pracujících žen se věnovala přípravě jídel a celodenního občerstvení pro soutěžáky, ostatní ženy zatím uklidily a připravily pokoje pro konání letních táborů. Večer opět nesměl chybět fotbálek a špekáčky, méně unavení hráli do pozdních večerních hodin ve společenské místnosti ping-pong.

Na neděli jsme si žádnou práci nenechali, a tak se ženy věnovaly pouze přípravě oběda a pozorování a povzbuzování „soutěžáků“, kteří se celé dopoledne pečlivě věnovali nácviku. Po výborném obědě jsme po sobě vše uklidili, sbalili a vydali se na cestu domů.

Velký dík patří především rodině Ordeltových – Laďovi za organizaci a vedení soutěžních družstev (spolu s p. Plecou a p. Družbíkem), Nadi a Katce za organizaci kuchyně a také Peti, která se již tradičně stala fotografkou, kameramankou a obsluhou veškeré elektroniky v jedné osobě.

Všichni cvičící a trenéři by rádi poděkovali našim členkám, které s muži na tento nácvik přijely a postaraly se o skvělé jídlo, věnovaly péči jejich žaludkům, obsluhovaly je a udržovaly pořádek v prostorách, které jsme používali.

Zde bych chtěla připojit také dík Michalovi Hlavičkovi – „panu domácímu“ – který se po celý víkend staral o to, abychom měli teplou vodu a příjemnou teplotu v pokojích.

Všichni společně bychom také chtěli poděkovat manželům Hájkovým, kteří nám umožnili v jejich prostorách tuto akci opět uskutečnit. Na oplátku jsme jim přislíbili, že v průběhu června jim pomůžeme s přípravou letního koňského tábora a provedeme stavbu ohrad pro pastvu koní. Bylo by dobré, aby se této brigády zúčastnilo co nejvíce členů, aby bylo brzy hotovo a zůstal nám čas a také energie na následné posezení u táboráku. Bližší informace k brigádě budou také zveřejněny na našich stránkách. Věříme, že účast našich členů bude veliká.

Zapsal: L. Ordelt