2009-04-11-velikonocni-schuze-045
45 fotek

V sobotu 11.4.2009 od 18 hodin se konala členská schůze našeho sboru. Již v pátek se sešlo na zbrojnici 13 skalních členů, aby nachystali posezení a provedli velikonoční výzdobu. Díky vysokým mladým mužům se podařilo ke stropu připevnit ozdobné girlandy a také nazdobit okna. Ženská část obarvila vajíčka, nachystala stoly a postarala se o občerstvení.

Schůze se zúčastnilo 40 členů a 4 hosté, mezi nimi byla teta z DD Lazy paní Kadalová, která dělala doprovod dvěma našim mladým hasičům. Schůze měla pouze dva body, a to zhodnocení činnosti od minulé členské schůze a diskuzi. Do diskuze se přihlásili Ordelt Ladislav ml., který informoval o činnosti zásahového družstva, školení řidičů, apod., teta z DD Lazy paní Kadalová poděkovala za pomoc při sběru železného šrotu na Lazech a sestra Ordeltová Vlasta pozvala přítomné členy na hasičskou pouť, která se koná 25. dubna na Svatém Hostýně.

Po členské schůzi následovala velikonoční zábava s pomlázkou. Někteří muži si přinesli vlastní pomlázky, jiní použili pomlázky půjčené, ale všichni velmi rádi vymrskali veškeré ženské osazenstvo. Kdo měl připravenou básničku dostal vajíčko nebo něco ostřejšího. Do pozdních nočních hodin pak probíhala veselá taneční zábava.

Zapsal: L. Ordelt