2008-07-26-gp-ostrata-018
30 fotek

Třetí soutěž G.P. okrsku, proběhla pod názvem Ostratský žleb.

Tato soutěž je známá jako velmi fyzicky náročná a pro letošní ročník nám ji domácí pořádající sbor ještě malinko zpestřil prodlouženým náběhem od startu k základně s překonáním prudkého svahu. Dále se od stroje utíkalo úzkým pravotočivým úvozem a od rozdělovače který byl za druhou B hadicí se proudy rozbíhaly na dvě strany do opravdu hodně prudkých svahů. Tato část tratě byla ta nejnáročnější, neboť pravý proud musel ke zdolání stoupaní použít jako přední náhon taky své ruce, aby stihl včas natáhnout vedení než se hadice naplní vodou a on se dostal co nejblíže k terčům. Jako terče sloužily plastové kanystry které byly částečně naplněné vodou.

Nám se tento útok podařilo zvládnout celkem dobře přesto, že jsme nemohli pořádně nacvičovat protože zrovna ten den, kdy jsme se sešli k nácviku, tak vytrvale pršelo a podmínky byly moc špatné. Proto si myslím, že druhé místo, které se nám podařilo vybojovat bylo zasloužené.

První příčku obsadilo družstvo Žel. Pasek, které předvedlo velmi rychlý a bezchybný útok. Družstvo Želechovic, které díky technické závadě na půlspojce hrdla stroje dostali příležitost opakovat útok, ale šanci nevyužili a na lepší čas než byl náš již nedosáhli a skončili celkem na třetím místě.

Jako poslední odstartovalo družstvo ze Slovenska z Rudníku pri Myjave, které je ve svém kraji považováno za jedno z nejlepších, ale na naše kotáry nestačilo a útok se jim nepodařilo dokončit.

No a jako úplně poslední zpestření soutěžního dne, byla ukázka domácích mladých hasičů, kteří po provedení útoku v rámci vyprázdnění kádě pokropili a pořádně smáčeli všechny přihlížející diváky. Atmosféra na této soutěži byla příjemná, počasí nám přálo a s pocitem celkem dobrého umístění jsme něco málo před 19 hod. odjeli domů.

Příští soutěž proběhne v sobotu 9.8.08. na Žel. Pasekách, na kterou se musíme dobře připravit, neboť bodové umístění jednotlivých družstev je tak těsné, že zdaleka není rozhodnuté kdo nakonec získá první místo a putovní pohár za letošní sezónu.

Proto zveme všechny příznivce hasičského sportu, aby nás přišli podpořit a my dosáhli co nejlepšího umístění.

Výsledková listina    Umístění

    Družstvo

    Čas PU

    Průběžné pořadí v GP     1.

    SDH Žel. Paseky

    37,75 s

    2. (9 trestných bodů)    2.

    SDH Jaroslavice

    43,52 s

    1. (8 trestných bodů)    3.

    SDH Želechovice

    46,15 s

    3. (10 trestných bodů)    4.

    SDH Prštné

    47,63 s

    5. (13 trestných bodů)    5.

    SDH Ostrata A

    48,15 s

    4. (11 trestných bodů)    6.

    SDH Ostrata B

    48,15 s

    neúčastní se    7.

    SDH Klečůvka

    48,97 s

    8. (21 trestných bodů)    8.

    SDH Lípa muži

    61,40 s

    6. (16 trestných bodů)    9.

    SDH Lípa ženy

    77,90 s

    7. (20 trestných bodů)    10.

    SDH Jasenná

    N

    neúčastní se    11.

    SDH Rudnik SK

    N

    neúčastní se

Zapsal: L. Ordelt