V průběhu roku 2007 proběhlo ještě několik jiných brigád jako např.- natěračské a malířské práce, dovoz a montáž skříněk v garáži has. zbrojnice, údržba vozidla a přívěsného vozíku, opravy a údržba tech. vybavení, výroba soutěžní základny na které se podílel hlavně bratr Ordelt Ladislav st. a spousta jiných prací. Na těchto brigádách bylo odpracováno celkem 51 hod.

Je potěšující, že těchto brigád se v čím dál větší míře zúčastňují i ženy a za to jim patří velký dík. 

Celkem odpracováno v období od 1.1.2007 do 31.10.2007: 521 brig. hodin

Zapsal: L. Ordelt