2009-05-23-skoleni-zasahoveho-druzstva-022
31 fotek

V tento den proběhlo plánované školení členů JPO-V předurčených k zabezpečení plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany. Tato příprava proběhla na has. stanici v Otrokovicích pořádaná hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

Větší část programu byla praktická, která se skládala například ze stavění a skládaní nafukovacích stanů, které mají velký rozsah využití, příprava dezaktivačního prostředí při zásahu chemickými látkami a použití chemického obleku. Dále jsme se seznámili s vybavením chemického vozidla a následně proběhla zdravotní příprava, kde si každý ze zúčastněných vyzkoušel na figuríně masáž srdce a umělé dýchání z plic do plic. Zdravotnice, které nás školily předvedly také jak zraněnému poskytnout stabilizovanou polohu a všichni jsme si to opět vyzkoušeli.

Po krátké přestávce, kterou jsme si tak trochu vynutili a využili k obědu, jsme byli seznámeni s obsluhou elektrocentrály, která se používá při práci v terénu nebo při výpadku el. proudu. Poslední praktickou částí bylo stavění celtového stanu a jeho následné seskládaní.

Po uklizení všech pomůcek praktické části jsme se sešli na učebně, kde proběhlo školení z psychologie, které je důležité jak při zásahu, tak následně po zásahu a to u civilistů i zasahujících hasičů. Posledním bodem programu byl test, který jsme museli všichni absolvovat a který se skládal z látek, které jsme ten den probírali jak teoreticky, tak i prakticky a všichni jsme ho zvládli bez jediného většího zaváhaní.

Tato příprava byla pro všechny celkem zajímavá, neboť ne vždy si můžeme vše vyzkoušet prakticky. Jediná věc, která by se dala vytknout byla, že organizátoři této akce nám nezajistili, tak jak to bývá zvykem u jiných podobných akcí, které probíhají celý den, nějakou byť menší svačinku a skoro s ní nepočítali ani časově. No nedá se nic dělat, šetřit se musí asi všude a začíná se vždy od spodu.

Školení se zúčastnili a na závěr obdrželi potvrzení o absolvování kurzu tito naši členové: Ladislav Ordelt ml., Jiří Pleca, Michal Pleca, Ladislav Prachýl, Ladislav Holík a Michal Hlavička.

Zapsal: L. Ordelt