Nedělní dopoledne jsme strávili na has. zbrojnici SDH Želechovice, kde jsme se sešli v 9:00 hod., abychom projednali zahájení soutěžní sezóny a vyřešily problémy s tím spojené. Jednalo se jak o okrskovou soutěž, tak hlavně o GP okrsku, která je prioritou číslo jedna. Mluvilo se také o problémech, které vzešly z porady velitelů konané dne 20.3.2009 v Prštném a jiných úkolech, které jsou na nás směřovány ze strany okresního sdružení a magistrátu města Zlína.

Další věcí, kterou jsme se zabývali, bylo stěhování SDH Lužkovice ze zbrojnice, která se nachází na území Želechovic, do nových prostor v Lužkovicích i přesto, že jsou momentálně k jejich činnosti nedostačující. Debata to byla velmi rušná a tak jsme byli rádi, že jsme domů dorazili tak akorát na oběd.

Akce se zúčastnili: Ordelt Ladislav st., Dlabač Jiří, Ordelt Ladislav ml. a Čechová Zuzana.

Zapsal: L. Ordelt