Náš sbor byl po předcházejících jednáních s hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, zařazen do skupiny předurčených JPO-V k zabezpečení plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany.

Jako první proběhla příprava velitelů v rozsahu 6-ti hodin, a to v pátek 20. března 2009 od 15:00 hod. na Požární stanici HZS Zlínského kraje v Otrokovicích.

Na tomto jednání jsme byli seznámení s tématy, kterých se tato příprava bude týkat a v nadcházejícím období bude probíhat její praktická příprava. Je to velký úkol a abychom se ho zhostili co nejlépe, proběhne v našem sboru v co nejkratším termínu schůzka zásahového družstva, jehož členové se dozví podrobně co se od nás tímto zařazením očekává, jakým způsobem a v jakých časových intervalech tato příprava bude probíhat.

Další příprava v rozsahu 10-ti hod., tentokrát již všech členů zásahového družstva, proběhne v sobotu 23. května 2009 od 8:00 hod. na požární stanici Otrokovice.

Ostatní členové SDH Jaroslavic budou o tomto úkolu seznámení na členské schůzi, která proběhne 11. dubna 2009 v 18:00 hod. na hasičské zbrojnici.

Zapsal: L. Ordelt