2008-10-11-podzimni-sber-zeleza-008
19 fotek

Jelikož sběr železa je pro náš sbor jedinou možností jak si přivydělat na naši činnost, byli jsme donuceni z důvodu vyčistění Jaroslavic od této pro nás cenné suroviny, rozšířit pole působnosti i do sousední obce Kudlova. Je proto důležité, abychom se k této akci scházeli v co největším počtu, aby jsme časově vše zvládali v jednom dni. Proto jsme byli zvědaví jak tato premiéra dopadne. Počasí bylo překrásné, účast byla celkem dobrá a za pomocí fa Kaskon, která nám dodala kontejnery a dvě auta na svoz jsme vše zvládli v dobrém čase.

Jediným problémem bylo, že nám práci zkomplikoval a množství sebraného šrotu ovlivnil svoz odpadu Technických Služeb, který zrovna probíhal v obou obcích.

Celkem zúčastněno: 27 členů + 2 nečlenové

Celkem odpracováno: 159 brig. hodin

Celkem sebráno: 12.160 kg

Zapsal: L. Ordelt