2008-06-07-primatorka-059
71 fotek

Letošní 9. ročník, tzv. primátorky proběhla na cvičišti v Loukách. Tento terén jsme trochu znali z předcházejících ročníků, ale letos byl opepřen menší změnou a to přičerpáváním vody do kádě plovčerem z řeky Dřevnice.

V týdnu před soutěží jsme si zajeli přímo na místo vyzkoušet tento útok a byli jsme s nácvikem celkem spokojeni. Samotný útok spočíval v tom, že start byl přímo na břehu řeky a po překonání boční hráze se seběhlo k základně. Sání muselo probíhat pomocí vývěvy. Na sací koš se připevnilo ventilové lanko a během útoku se do kádě, která byla naplněna jen do poloviny, doplňovala voda plovacím čerpadlem z Dřevnice osmým členem družstva. Ostatní členové, kteří tvořili dopravní a útočné vedení překonávali několik překážek rozmístěných na trati a sráželi elektronické terče.

Bohužel první útok nedopadl dobře, neboť zrovna při srážení terčů jsme měli hodně silný boční vítr a díky malému množství vody v kádi jsme disciplínu nedokončili.

Druhý pokus proběhl lépe, ale kvůli vypadlé půlspojce hadice došlo k malému zdržení a náš čas nebyl takový jaký jsme si představovali. Celkové čtvrté místo ze třinácti zúčastněných družstev je celkem solidní umístnění při takové konkurenci a také bylo potěšující, že 1, 2, 4 a 7 místo patřilo našemu 8. okrsku.

Úroveň soutěže byla dobrá, organizátorsky dobře zajištěna a příjemné bylo také to, že nás poctila svojí účastí paní primátorka města Zlína Irena Ondrová, která při krátké přestávce pronesla pár slov, týkajících se činností sborů dobrovolných hasičů.

Na příští ročník primátorky se musíme připravit daleko lépe neboť z našeho okrsku bude chybět družstvo Želechovic a Žel. Pasek jejichž obce se od příštího roku osamostatňují od města Zlína a reprezentace našeho okrsku zůstane na nás, Klečůvce a Lužkovicích. Doufejme, že se nám bude dařit aspoň tak jako poslední dva ročníky.

Po příjezdu ze soutěže jsme měli na zbrojnici připravené malé pohoštění, ale tentokrát ne za výkon na soutěži, ale proto že náš člen soutěžního družstva Michal Hlavička oslavuje v těchto dnech krásné kulaté narozeniny a to 30cáté. Proto mu touto cestou ještě jednou blahopřejeme a kromě přání dobrého zdraví a štěstí přejeme také aby mu to v soutěžním družstvu ještě dlouho dobře běhalo a dočkal se s námi ještě mnoha vítězných pohárů.

Výsledková listina    Umístění

    Družstvo

    Čas 1.PU

    Čas 2.PU    1.

    SDH Žel. Paseky

    33,72 s

    37,71 s

    2.

    SDH Želechovice

    46,23 s

    37,45 s    3.

    SDH Louky

    45,52 s

    39,28 s    4.

    SDH Jaroslavice

    N

    41,08 s    5.

    SDH Štípa

    102,92

    42,72 s    6.

    SDH Lhotka

    N

    43,84 s    7.

    SDH Klečůvka

    50,70 s

    45,76 s    8.

    SDH Mladcová

    45,94 s

    N    9.

    SDH Prštné

    49,36 s

    46,55 s    10.

    SDH Salaš

    101,96 s

    48,95 s    11.

    SDH Kostelec

    51,35 s

    N    12.

    SDH Velíková

    N

    54,53 s    13.

    SDH Malenovice

    N

    N

 

Zapsal: L. Ordelt