2009-02-06-exkurze-hzs-018
20 fotek

Dne 6.2. v 17 hodin jsme se zúčastnili prohlídky hasičské stanice profesionálních hasičů ve Zlíně. Naší „výpravy“ se zúčastnilo 21 dospělých plus tři děti. Ujal se nás sympatický hasič Karel, který nám dělal průvodce po celou dobu našeho pobytu na stanici.

Prohlídka začala tím, že nám Karel vysvětlil, jak se střídají směny, jak vůbec jedna taková směna vypadá a také jak probíhají výjezdy. Mohli jsme nahlédnout (a jedno z dětí také vyzkoušet), kde a jak jsou uložené uniformy k výjezdu. Tyto musí být připravené tak, aby bylo oblékání co nejrychlejší. Jednotky musí vyjet nejpozději do dvou minut.

Prošli jsme si také garáž a prohlédli si techniku. Zde se k nám přidali ještě další dva z profesionálních hasičů. Karel nám ukázal vybavení jednotlivých vozů a velmi zajímavě (a vtipně) nás seznámil s jejich výhodami a použitím v praxi. Mohli jsme se do jednoho z nich dokonce posadit. Poté se naše výprava rozdělila na dvě skupinky. Mužská část v čele s hasičem Kadlecem debatovala o právě předvedené technice. Převážně ženskou část zavedl Karel do šatny, kde jsme se mohli podívat, kam si ukládají oblečení ti, kteří právě nemají službu, a také jsme mohli obdivovat správné „chlapy“. Poté se naše výprava opět spojila do jedné skupiny a pokračovali jsme prohlídkou „prádelny“ hadic a prohlídkou v patře. Zde jsme nahlédli do klubovny, jídelny, posilovny a jedné z ložnic. Jen do sprch jsme nahlédnout nemohli, jeden z právě se sprchujících hasičů by z naší přítomnosti ve sprchách asi neměl velkou radost.

Nakonec jsme se v patře mohli podívat také na místo, odkud hasiči „sjíždí“ po tyči k výjezdu. Ti nejodvážnější si toto mohli také vyzkoušet. Mě osobně, a myslím že jsem nebyla jediná, hodně překvapila vzdálenost tyče od stěny.

Tímto byla naše výprava u konce. Dozvěděli jsme se při ní od našeho průvodce spoustu důležitých informací a zajímavostí. Karel vkládal do svého výkladu také své osobní názory, postřehy a zážitky, čímž tento výklad velmi obohatil.

Chtěla bych tedy za nás za všechny poděkovat všem těmto hrdinům současnosti poděkovat za to, že nás nechali nahlédnout na své pracoviště a podělili se s námi o své zážitky. Poděkování patří také Ladislavu Ordeltovi ml., který tuto naši exkurzi zorganizoval.

Zapsal: L. Ordelt