Dětský den se konal od 14 hod na hřišti SK Jaroslavice. Nesl se v duchu organizačních změn. Přes všechny problémy jsme se přenesli a místo původních dvou soutěží se podařilo díky rychlé reakci jich připravit pět. Další program zajišťovali členové SK Jaroslavice a taktéž majitel pohostinství na Hřišti.

Nakonec si děti mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, skákání v pytli, stříkání na terč se džberovou stříkačkou, běh v holinkách s hasičskou přilbou, přenášení míčků, házení míčků na terč, nafukovací hrad a také projížďku v soutěžním automobilu. Počasí na tuto akci bylo ideální. Děti se pobavily a sladkou odměnu si odnesly všechny.

Hezká akce byla zakončena táborákem s opékáním špekáčků. Možná byl položen základ k nové tradici pořádání společných akcí. Musí se však lépe naplánovat. Poděkování patří všem členům SDH, kteří se akce zúčastnili. Naše organizační schopnosti přesvědčily všechny zúčastněné, že se na nás mohou s organizací těchto akcí kdykoliv obrátit.

Akce se zúčastnili: Družbíková Dáša, Družbík Pavel, Družbík Bohumil, Družbíková Ilona, Veselý Lukáš, Cekotová Bára, Dlabač Jiří.

Zapsal: L. Ordelt