Proběhla brigáda na stavbě bratra Miroslava Koláře .

 

Celkem zúčastněno: 7 členů soutěžního družstva z toho 1 žena (Zuzana Čechová)

Celkem odpracováno: 37,5 hod.

Zapsal: L. Ordelt