Požární sport / SDH Jaroslavice

Vedoucí sport. družstev M. Hlavička

×
×

Významnou oblastí našeho jaroslavického sboru je sport. Formou zájmové tělesné výchovy se snažíme zvyšovat fyzickou připravenost, vytrvalost, rychlost a obratnost. Mimo účasti na sportovních akcích a spoluprací s ostatními sportovními a mládežnickými organizacemi, pořádáme také vlastní sportovní soutěž pro mladé hasiče ve vázání uzlů.

Soutěžní družstva se průběhu sezóny scházejí vždy jednou týdně, aby se soutěžící mohli připravovat na pořádané akce, kterých se pravidelně účastní. Jako domácí soutěž máme Grand Prix 8. okrsku OSH Zlín. Spolu se soutěžními družstvy z okolních obcí tak soutěžíme o nejrychleji provedený požární útok (PÚ). Ten často bývá zpestřen různými překážkami nebo ztíženým terénem v místě soutěže. Mimo dalších soutěží, kterých se rádi účastníme, se také každoročně připravujeme na soutěž „O pohár primátora města Zlína“, ve které jsme v posledních letech několikrát získali 1. místo.