SDH a JSDHO Jaroslavice

(více)

Jaroslavický sbor hasičů byl založen v roce 1934, dnes má cca 80 členů. Naše jednotka je zařazena do V. kategorie požární ochrany, s dobou výjezdu družstva, o zmenšeném početním stavu, do 10 min. Disponujeme zásahovou technikou - DA Nissan Patrol TD s přívěsem, čerpadly (4x), elektrocentrálou a dalším základním vybavení hasiče.

Oznámení sboru

(všechna oznámení)

22.05.2019 Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Vydatný déšť, Povodňová bdělost. Od čtvrtečního rána (23.5.) může na řece Moravě docházet k překročení 1.SPA zejména vlivem dotoku z horní části povodí. 1.SPA může být vlivem srážek krátkodobě dosažen i na přítocích. Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.[x]

Zprávy z činnosti jaroslavických hasičů

(archiv zpráv)

09.03.2019 - Sbor (zobrazeno 74×)

Jarní členská schůze 2019

Jarní členská schůze 2019

V sobotu 9.3.2019 od 18 hod. proběhla v prostorách hasičské zbrojnice jarní členská schůze našeho sboru. Přítomno bylo 27 členů. Schůzi zahájil a vedl Zdeněk Kedroň, který přednesl zprávu o činnosti sboru od výroční valné hromady do dnešního dne.

celá zpráva

17.02.2019 - Mladí hasiči - Požární sport (zobrazeno 88×)

Soutěž mladých hasičů 8. okrsku ve vázání uzlů 2019

Soutěž mladých hasičů 8. okrsku ve vázání uzlů 2019

 V neděli 17. 2. 2019 od 9 hod. proběhla na naší has. zbrojnici " Uzlovací soutěž 8. okrsku". Sešli se zde všichni zástupci okrsku, dokonce i Lužkovice přijely sbírat zkušenosti na plánovaný nábor dětí a tak se jistě při dalším ročníku účast ještě zvýší.

celá zpráva

12.02.2019 - Jednotka PO (zobrazeno 80×)

Výjezd zásahové jednotky k nočnímu požáru chaty

 V nočních hodinách z pátku na sobotu  9.2.2019 v 00:16 hod. se naším členům zásahové jednotky, rozsvítily mobilní telefony s SMS zprávou od operačního střediska HZS Zlín s pokynem o výjezdu k požáru nízké budovy (dřevostavby) v Jaroslavicích – pasekách. Jednalo se o požár chaty v lesním porostu v chatové oblasti za Hřištěm.

celá zpráva

Sbor dobrovolných hasičů Jaroslavice

  • e-mail: info@sdhjaroslavice.cz
  • tel. 724 263 088 Jiří Dlabač (starosta SDH)
  • tel. 602 504 433 Ladislav Ordelt ml. (velitel jednotky)
  • tel. 732 126 808 Marie Čechová (vedoucí agendy sboru)
  • hasičská zbrojnice: Anenská 195, Zlín-Jaroslavice
  • korespondence: Anenská 270, Zlín-Jaroslavice

nahoru