Sbor hasičů / SDH Jaroslavice

×
×

Hasičský sbor obce Jaroslavice u Zlína si klade za cíl získávat znalosti z oblasti požární ochrany, připravovat se na aktivní činnosti jak v oblasti preventivně výchovné, tak i operativně technické. Naši členové se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží, přispívají k výchově mladých hasičů, zajišťují veřejně...

Historie místního hasičského sboru

hostinci konala přípravná schůze

se datuje do roku 1933, kdy se v místním hostinci konala přípravná schůze. V následujícím roce, dne 11. března 1934, proběhla ustavující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Jaroslavicích. Té se účastnilo 34 přihlášených členů, 18 hostů ze zlínského sboru. Prvním starostou nové organizace se stal Josef Knedla.

V současnosti

při výjezdech a technické pomoci

náš sbor dobrovolných hasičů sídlí v hasičské zbrojnici ve středu místní části Zlín-Jaroslavice. Disponujeme dopravním vozidlem Ford Tranzit - 4x4 a hasičskou výbavou, kterou, dle pokynů operačního střediska HZS Zlín, používá i naše jednotka požární ochrany při výjezdech a technické pomoci. Členská základna čítá asi 65 členů. Jaroslavický sbor je aktivní. Pravidelně pořádá, a nejenom pro členy sboru, zábavná setkání a volnočasové aktivity. Každoročně se účastníme sportovních soutěží, ve kterých jsou naše družstva dlouhodobě úspěšná.