Mladí hasiči / SDH Jaroslavice

Vedoucí mládeže R. Pastorčák

Cílem našeho sboru je také výchova dětí k dobrovolné práci, požární ochrany, ale také ke znalosti historie a současnosti naší země, místních zvyků a hodnot. Děti se učí využívat svůj volný čas systematicky a jsou vedeny k samostatnosti a pocitu osobní odpovědnosti.

Po dobu školního roku se mladí hasiči scházejí jednou týdně v hasičské zbrojnici. V letních měsících děti tráví většinu společného času venku, v přírodě. Osvojuji si dovednosti pohybu a práce v terénu, získávají znalosti z místního okolí. Věnují se přírodovědné činnosti. Pravidelně se zúčastňují také hasičských soutěží. V těchto měsících je proto věnována náležitá pozornost i tréninku jednotlivých soutěžních disciplín. V zimním období je aktivita mladých hasičů soustředěna do společenské místnosti hasičské zbrojnice. Zde si děti rozvíjí manuální a výtvarné dovednosti a baví se různými společenskými hrami a soutěžemi.

Mladí hasiči se účastní místních soutěží

  • Závod požární všestrannosti (střelba ze vzduchovky, zdravověda, topografie, požární ochrana, překonání lana, uzly)
  • Požární útok (zasažení terčů proudem vody na čas)
  • Štafeta dvojic (běh na čas s připojením hadice na hydrantový nástavec)
  • Štafeta 4×60 (4-členné družstvo si předává proudnici za běhu s překážkami)
  • Požární útok s překážkami CTIF (běh s překážkami a naplnění terčů vodou za pomocí džberovek, s ukázkou vázání uzlů)
  • Štafeta CTIF (9-členné družstvo si předává proudnici za běhu s překážkami)
  • Běh na 60 m (soutěž jednotlivců s překážkami a spojováním hadic)
  • Uzlovací soutěž (ukázka vázání speciálních uzlů na čas)