Jednotka PO / SDH Jaroslavice

Velitel jednotky P. Čech

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jaroslavice, zřizovaná magistrátem města Zlína, je povolávána k zásahům a mimořádným událostem. Její činnost spočívá převážně v technické výpomoci profesionálním sborům při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí. Naše jednotka je zařazena do V. kategorie požární ochrany, s dobou výjezdu družstva, o zmenšeném početním stavu, do 10 min.

  • Disponuje odborně vyškolenými osobami (hasiči III. stupně)
  • požární technikou (automobil s přívěsem Ford Tranzit 2,0l - 4x4)
  • a věcnými prostředky požární ochrany (osobní výstroj a výzbroj hasiče, výbava automobilů, přenosné stříkačky, plovoucí a kalové čerpadla, agregáty, apod.).

Organizační složky statutárního města Zlína bez právní subjektivity, Jednotka sboru dobrovolných hasičů MČ SMZ (JPO V) Zlín – Jaroslavice, Anenská č.p. 195