Kalendář sboru →


Sbor dobrovolných hasičů Jaroslavice u Zlína

65 aktivních členů

Od roku 1934 jsme součástí společenského života v Jaroslavicích u Zlína. Pomáháme v obci, ročně odpracujeme stovky brigádnických hodin. Máme cca 65 členů. Vedeme zájmový kroužek mladých hasičů.

Více o našem sboru →

1 zásahová jednotka

Jsme součástí 5. kategorie požární ochrany města Zlína. Držíme jednotku o zmenšeném početním stavu kde zabezpečujeme hlavně technickou výpomoc profesionálním sborům. Máme vozidlo Ford Tranzit 4x4 s přívěsem.

Více o jednotce a zásazích →

2 soutěžní družstva

Aktivně se účastníme domácích soutěží Grand Prix 8. okrsku OSH Zlín v požárním útoku. S mladými hasiči se věnujeme celorepublikové hře Plamen. Sportujeme a rozvíjíme své znalosti v požární ochraně.

Více o soutěžích, jak si vedeme →